Xin chào!

Chúng tôi mong muốn các bạn công tác trong ngành giáo dục tham gia vào diễn đàn những vấn đề về sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã Long Khánh.
Với ước muốn đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương chúng ta sánh vai cùng các địa phương, ngày càng đạt nhiều thành tựu, đào tạo lớp trẻ thành những công dân tốt, cống hiến cho xã hội ...